tronder.org

Foto og film

Voldsvollen

DCIM\167GOPRO\G0011474.JPG

Hentet fra Explore Stjørdal 2021:

Startpunkt:
Raudåtjønna, Rådalsvegen i Skjelstadmark.

Besøkspunkt:
Hengende i ei bjørk oppe på Vollen, bak sæterhuset på bildet

Turbeskrivelse:
Turen går inn i et særegent, storslagent, buktende, grønt landskap.
Fra startpunktet ved Raudåtjønna snor det gamle vegfaret seg igjennom mystikkens landskap til Indre Almlivoll. Et møte med de store myrfloene, et skulpturlandskap av sjelfulle forvridde kobberbrune furu-gadder, rik-myrer, kalkberg, setervoller, bekkefarene med aldrende kantskog, ringer i barken forteller om at dette er biotopper for tretåspetten. Nordre Mosætervollen øvre, eventyrskogen med et av Stjørdal flotteste storvokste gjenstående granskoger. Herfra og inn til Vollsvollen indre Almlivollen er du oppe på de åpne vidstrakte myrfloene, dette er turen for virkelige natur elskere …

Gradering: Blå.
Lengde:
6,7 km Raudåtjønna – Vollsvollen.
7,3 om Vektarhaugen
Stigning:
Skilting: Kjentmann.no
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Skogsvei, Skogssti/kløvsti
Ansvarlig: ©Kjentmann.no ©Kartfirma Roar Valstad

Historie:
Seter for Voldsgårdene i Stjørdal nedlagt omkring 1920.
1862 var de 21 hus på vollen, 5 skjøl Bolig/ arbeidshus for de som jobbet på vollen. 3 oppe på vollen 2 ned på vollen.

De tok 3 dager karene 3 dager å kjøre hjem høyet fra Vollvollen til gårdene på Voll. Den siste tid kjørte de ruta;
1 dag: Voll-Almli.
Dag 2 Amli-Vollsvollen Almli
3 dag: Almli – Voll.

Vollen brukt av Almli Vestre 1861, Ulstad benyttet vollen i stedet for Ulstadvollen. Vollen ble benyttet til slåtte voll hvert fall opp til 1950 om ikke lengre.

Nerkant av vollen kommer en ferdselveg fra Sverige -Verdal.

Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
Tema:
Foto: fra 1936
Ansvarlig: ©Kjentmann.no ©Kartfirma Roar Valstad.
www.Kjentmann.no/

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 tronder.org

Theme by Anders Norén