tronder.org

Foto og film

Damstuggu

Turmål 5-4D Dammstuggu 310moh

Lenke til Explore Stjørdal 2021 turmål Damstuggu

Damstuggu er et populært turmål, sommer som vinter. På vinteren med utgangspunkt i skihytta ved Åstjønna, på sommeren fra Raudåvollen. Jeg har vært der ved flere anledninger sommer som vinter og er et turmål som jeg liker å gå til, mye å se og oppleve på veien. Damstuggu er en åpen koje, med mulighet for overnatting.

Tekst hentet fra kjentmann (Explore Stjørdal 2021):

Fløtingsbasen hadde igjennom vinteren fulgt med snømengdene inne på fjellet og da det grønnhvite vårvannet skummet i elva og grågåsplogen dro nordover, dro også en flok senete karer opp og innover lags elvene ed øks og fløtingshank. Fjoråret slitt med kaldt flomvann og høstfløtingen glemt. Elva den dro! For tømmerfløyting var et slitsomt men spennende yrke. Det krevde sin ma fult ut, snarrådighet, mot, smidighet, balanse og styrke var noen av egenskapene en god tømmerfløter måtte ha.
Så var det å begynne å rulle uti tømmerstokkene fra tømmerveltene ifra vinterens høgst.
Vannet fra dammen ble sluppet på samme tidspunkt 2 ganger for dagen under vårflommen.
slik vist fløterbasen og fløterne akkurat når sleppningsvatnet kom på de forskjellige stedene i elva.
«Sleppningsvatnet kjem» ropes det nedover elva. Så begynner arbeide med å lose tømmerstokkene nedover frådende steinete ulendte tverrelvene ned til Forra og Stjørdalselva ned til sjøen og Tangen Bruk.
Skulle fløtingen gå godt var det nødvendig med rikelig med damvann.
I Rauåa finnes det 3 dammer brukt under fløting av tømmer, Rauådammen, Hølbekkdammen og dammen i Rauåtjønna.
Når tømmervålene «knutene hadde satt seg i elva stengte mann dammene, pakket rikelig med granbar og rakved i bakkant og satte på damvann. Slik damvann kunne gjøre underverker på tømmervålene. Damstuggu og Raudådammen ble restaurert i 2004.

Demningen ved Damstuggu
Oversiktsbilde
Demningen
Demningen og Damstuggu
Damstuggu (og dronen)

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 tronder.org

Theme by Anders Norén